EUROAS

FORDONSFLOTTA

För att möta behoven hos våra kunder utvecklar vi ständigt och förbättrar vår flotta.

För närvarande har vi 30 bilar med en kapacitet på 3,5 ton och en förmåga på 30m3. De är utrustade med GPS-navigationssystem som tillåter fast övervakning av transporterat gods.Dessutom har vi bilar av följande typ:
  • PRESENNING
  • ISOTERMISK CONTAINER
  • KYLVAGN MED REGISTRERING OCH UTSKRIFT AV TEMPERATUR
  • HISSAR TILL SJÄLVURLADDNING
  • Själv HISSAR

och utför tjänster:

  • vägassistans
  • internationell transport av personbilar och skåpbilar på lawetach
Vi har möjligheten att ladda varor från baksidan , sido- och över.