EUROAS

Spedition

Vi är en erfaren speditionsfirma. I vårt team har vi kvalificerade speditörer som stödjer våra kunder inom transportarrangemang och regelbundet förser dem med information om nuvarande plats och tillstånd för last. De tar också hand om punktlig och säker leverans av gods till den plats som utsetts av kunden.

Vi hyr på en permanent basis 30 skåpbilar från våra regelbundna underleverantörer, vilket tillsammans med vårt företags flotta ger 60 lastbilar som är i ständigt beredskap att utföra en transport för dig till varje plats i Europa.

Vi är tillgängliga via telefon dygnet runt och undviker aldrig kontakt med kunden. Vi organiserar transporter i hela Europa inklusive skandinaviska länder. På polskt territorium levererar vi tack vare snabb samordning ett fordon inom 90 minuter i varje region i landet.