EUROAS

Inrikes

och utrikes transport

Vi erbjuder våra kunder en professionell service för inrikes och utrikes transporter. Vi tillhandahåller våra tjänster i hela Europa. Dessutom kan våra kunder räkna med stöd av utbildade speditörer för organisation och genomförande av transport.

Vi har 30 bilar med en kapacitet på 3,5 ton och en volym på upp till 30m3. De är utrustade med GPS-navigationssystem som möjliggör ständig övervakning av transporterat gods. Vi garanterar säker och punktlig transport av olika typ av varor.

transporter av bohag

eller varor dess lastning / lossning kräver deltagande av förare.

Vi har 20 bilar med en kapacitet på 3,5 ton och en volym på upp till 30m3 utrustade med en hiss till självurladdning och pallyftare.

Vi har möjlighet att ta emot varor på varje plats även om en lastare inte har någon möjlighet att lasta upp varor med gaffeltruck.

Vårt företag är försäkrat mot eventuella konsekvenser av lastning samt lossning av varor av föraren, trots att vi gör allt för att utbilda våra förare, kan olyckor hända, men vi garanterar att dina produkter är försäkrade med vårt försäkringsbrev före och under lastning samt vid lossning av våra förare.
+48 519 56 38 96 email:biuro@euroastransport.pl

Vi genomför följande utrikes transport:
międzynarodowe:

Transport av varor för helt fordon med lastbilar med kapacitet upp till 3,5 ton,

kombinerade transport genom att komplettera varor på fordonet från 2, 3 eller 4 uppdragsgivare och leverera direkt till kundernas lager eller lagra på vårt eget lager.


Transport i kontrollerad temperatur

Transport av varor som kräver ständig vård för att behålla temperatur och fuktighet i bagageutrymmet av fordonet genomförs i kontrollerad temperatur från minus 25 grader till plus 25 grader.

Våra kylvagn är utrustade med termometer med temperaturutskrift. Varje fordon har ett giltigt sanitärt intyg. Dessutom är vårt företag försäkrat mot eventuell temperaturförändringar av tekniska skäl som inte beror på fel av transportören.